Y Fenni

Os hoffech ddod i weld y rasio, pam na wnew chi wneud gwyliau ohoni!?  Mae’r Fenni yn cael ei chysidro yn fynedfa i weddill Cymru.  Mae hi’n dref hynafol ond bywiog, gydag amryw o weithgaredddau a manau i ymweld a nhw at ddant pawb.  Mae’n lecyn perffaith i ymweld a’r mynyddoedd gyda Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddim ond tafliad carreg i ffwrdd.

Heb os, mi fedrwn sicrhau tywydd perffaith…wel, ar gyfer Traws Seiclo beth bynnag!

Am fwy o wybodaeth cysyltwch a canolfan twristiaeth Y Fenni

Abergavenny