Parcio

Parking

Trade, Camper vans a VIP's: Bydd posib dod tuag at y parcio o amgylch y ganolfan hamdden a’r ysgol.  Dilynwch arwyddion, a byddwch yn barod i ddangos prawf o pwy ydych chi os gofynnir amdano.

NODYN – rhaid i bob “camper van” sy’n aros dros nos ein hysbysu o flaen llaw.

Cysylltwch a ni yn uniongyrchol: info@crosstoberwales.org.uk

Gyda’r gwybodaeth canlynol.

Enw Llawn

Rhif y car

Diwrnod cyraedd

Parcio diwrnod cystadleuwyr: Cae ar waelod Hen Ffordd Henffordd.                                                                                     

Aelodau Clwb Beicio a Gwirfoddolwyr: Cae ar waelod Hen Ffordd Henffordd. 

Ymwelwyr: Maes Parcio Bailey Park (Talu ac arddangos ddydd Sadwrn, am ddim ddydd Sul). Yna 10 munud o gerdded. 

Gofynnir yn garedig i chwi beidio a pharcio ar y strydoedd cyfagos.