Sut i ddod o hyd i ni

Directions

Dreifio o’r Dwyrain / M4
Gadewch yr M4 yng nghyffordd 24, a dilyn yr arwyddion tuag at yr A449.  Yna dilynwch arwyddion am yr A40 ac Y Fenni.

Dreifio o’r Gogledd/M5
Gadewch yr M5 yng Nhgyffordd 8, yna dilyn yr M50 tuag at Ross-on-Wye a Mynwy.
Ar ddiwedd yr M50, dilynwch y fforff tuag at yr A40 tuag at Mynwy.
Yn Mynwy, dilynwch yr A40 tuag at Y Fenni.

Sat nav: Pencadlys – Canolfan Hamdden Y Fenni, Hen Ffordd Henffordd, Y Fenni.  NP7 6EP

Pan yn cyraedd Y Fenni, dilynwch arwyddion tuag at Crosstober a’r mannau parcio.

Rheilffordd:  Mae gorsaf yn Y Fenni, gyda trennau rheolaidd o bob cwr o Brydain!  Yna mae posib cerdded draw mean llai na hanner awr.