Amdanom ni

Mae rasio Traws Seiclo ym Mhrydain wedi bod yn boblogaidd ers tro, ond wrth i’r blynyddoedd fynd heibio rydym wedi sylwi ar gynydd yn y diddordeb yn y chwaraeon cyflym, hwn.  A dyma pryd yr eginodd y syniad o Crosstober Wales.

Cychwynwyd yn 2016 gan y clwb beicio lleol, Clwb Beicio y Fenni (Abergavenny RC).  Penderfynwyd ar benwythnos o rasio, gan gynnwys rhan o’r Welsh Cyclo Cross League, ynghyd a’r HSBC UK National Trophy Series, ac roedd llwyddiant ysgubol yn y flwyddyn gyntaf gyda’r reidwyr a’r cefnogwyr yn mwynhau yn arw.  Yn fuan cafwyd enw da fel un o brif bencampwriaethau penaf Traws Seiclo ym Mhrydain – yn cael ei drefnu yng nhanolbwynt beicio yng Nghymru!

Roedd y llwyddiant cystal fel bod corff llywodraethol beicio’r byd (yr UCI) wedi uwch-raddio’r digwyddiad i gategori C1 o 2017 ymlaen, yr unig bencampwriaeth o’r fath ym Mhrydain ar hyn o bryd.  Mae hyn yn gwneud y digwyddiad yn un hynod atyniadol i feicwyr penaf Traws Seiclo y byd, oherwydd po uchaf yw categori y ras, y mwyaf o bwyntiau (a gwobr arianol) mae reidiwr yn medru ei henill.

Golyga hyn ein bod yn disgwyl gornestau brwd yn y mwd a’r llaca, wrth i reidwyr o bob cwr o’r byd gasglu yn Y Fenni – canolfan beicio Cymru.

Os ydych yn gefnogwr Traws Seiclo byddwch wrth eich boddau gyda’r gornesatu sydd o’ch blaen, a medrwch hefyd, os mynwch(!), gymeryd rhan.  Mae rasus ar gael i bawb – edrychwch ar ein tudalen gwybodaeth am fwy o fanylion.

Er hyn – nid oes rhaid rasio!  Gallwch ddod draw i ymweld a chael eich syfrdanu gan y rasio deinamic a chyflym, cael eich hudo gan y rheolaeth sydd ei hangen o’r beiciau er mwyn goroesi’r amodau heriol.  Os nad ydych yn gefnogwr eto – yna dewch draw i gael blas o’r profiad, ac i weld cymuned Traws Seiclo ar ei orau!  Da chi byth yn gwybod – efallai y gwnewch ddal y clefyd Traws Seiclo!

Ynghyd a’r rasio, bydd hefyd amryw o stondinau beicio a bwyd at ddant pawb, er mwyn eich cadw’n ddiddan trwy’r penwythnos!