Beth Yw Traws Seiclo (Cyclo Cross)

Beth yw Traws Seiclo?

Rasio beics deinamic a chyffrous yw traws seiclo, sy’n cymryd rhan yn draddodiadol yn ystod y misoedd hydrefol a gaeafol – perffaith i gymeryd mantais o’r baw a’r glaw.  Mae pob ras yn cymeryd rhan dros amser penodedig, sydd fel arfer yn ddibynol ar nifer o droeau o amgylch y gylchffordd, yn hytrach na phellter pendant.

Mae’r cyrsiau yn amrywio, ond byddwch yn cwrdd a rhai, neu phob un, o’r canlynol – gwair, mwd, tywod, graean, clwydi a mwy fyth o rwystrau naturiol neu wedi’i gwneud gan ddyn.  Gall un tro o amgylch y gylchffordd fod yn unrhywbeth o 2.5 i 3.5 km o belter, ac er y bydd y rhan fwyaf o’r ffordd yn bosib ei feicio, fel arfer mae rhai darnau yn rhy anodd felly rhaid llamu oddi ar y beic, a gwelwch y reidwyr yn rhedeg neu cario eu beic tros y rhwystrau.  Mae’n ffurf poblogaidd iawn o rasio ym Mhrydain ac yn Ewrop.  Ta be fo’r tywydd, eira, glaw neu hindda, mae’r ras yn mynd yn ei flaen!

Er bod rhai beiciau arbennigol ar gael ar gyfer Traws Seiclo, mae posib cymeryd rhan ar unryw feic mynydd addas yn y rasus cychwynol.

Mae’r rasio yn gyflym a chynddeiriog o amgylch y cwrs, a chyn belled nag ydych yn meindio ychydig o faw mae’n hwyl garw, ac yn wych i wylio neu i gymeryd rhan.

Crosstober yw ein ffordd ni o ddathlu y math yma o feicio, a da ni’n disgwyl ambell i feicwyr lleol – hen ac ifanc – i gymeryd rhan a chymysgu gyda rhai o ser y byd chwaraeon.  Gallwch ddisgwyl pencampwyr byd, pencampwyr cenedlaethol a lleol, yn ogystal a chanoedd o feicwyr gyda breuddwydion am gyraedd y brig.  Rydym hefyd wrth ein boddau y bydd S4C yma ar y dydd Sul i ddarlledu’r rasus “Elite” yn fyw, yn ogystal ag uchafbwyntiau o’r holl rasus eraill.

Flying optional.
Ni does rhaid hedfan!